Συνεργασίες Εσωτερικού

Η εταιρία αναπτύσσει εργασίες σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, κυρίως στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό, δίνοντας έμφαση στους κλάδους Αστικής Ευθύνης, Περιουσίας, Ζωής, Ταξιδιωτικής Ασφάλισης, Μεταφορών και Σκαφών.