Καλωσήρθατε στην Polaris Agents

Η Polaris Agents είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία στο χώρο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τόσο σε εταιρικούς πελάτες, όσο και σε ιδιώτες..

Η εταιρία διαμεσολαβεί σε όλους τους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, με έμφαση στους κλάδους Αστικής Ευθύνης, Περιουσίας, Ζωής, Ταξιδιωτικής Ασφάλισης και Μεταφορών.

Η εταιρία πλαισιώνεται από μια μεγάλη ομάδα έμπειρων Ασφαλιστικών Συμβούλων, οι οποίοι συνεργάζονται κατά κύριο λόγο ή αποκλειστικά μαζί της.

Polaris Home

Ίδρυση

2019

Polaris Offices

Γραφεία

Γραφεία ενοικιαζόμενα επί της Λ. Συγγρού 229

Polaris Employees

Απ’ ευθείας συνεργασία με ασφαλιστικές επιχειρήσεις