Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών

Στην εποχή μας οι πολλαπλές ανάγκες της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών καλύπτονται μέσα από ένα παγκόσμιο δίκτυο ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιριών, που προσφέρουν την εξειδικευμένη πολλές φορές γνώση για την ασφαλιστική κάλυψη που απαιτεί η συνεχής εξέλιξη των παραγωγικών δομών και η παγκοσμιοποιημένη φύση της οικονομίας. Στην διαδικασία αυτή η Polaris Agents παίζει καταλυτικό ρόλο με βασικό όπλο την μελέτη των αναγκών του πελάτη, αναλαμβάνει την έρευνα της Ασφαλιστικής αγοράς και την εύρεση, ή την δημιουργία ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις, των προϊόντων εκείνων που καλύπτουν τις ανάγκες του πελάτη.

Προϊόντα για Επιχειρήσεις με Εξειδίκευση:

 • Περιουσίας και Γενικών Κλάδων (πυρός, κλοπής, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανημάτων κλπ.)
 • Ομαδικά Συμβόλαια για το προσωπικό με καλύψεις Υγείας και Συνταξιοδοτικών (Benefit Plans)
 • Αστικές Ευθύνες:
  • Συντηρητών ανελκυστήρων
  • Ταξιδιωτικών Γραφείων / Tour Operator
  • Μεταφορέων, Διαμεταφορέων και Logistics
  • Επαγγελματικές Αστικές Ευθύνες πάσης φύσεως
 • Μεταφορών
 • Ασφάλιση Πιστώσεων
 • Ασφάλιση Διευθυνόντων και Στελεχών
 • Προγράμματα Ταξιδιωτικής ασφάλισης στελεχών